Sally Engström Apelmo

Självporträtt

“Ego” fick mig att tänka på hur jag förhåller mig till mitt yttre jag. Jag upplever att man kan bli förvånad över att se sig själv i spegeln även om man gör det varje dag för att ens bild av det inre jaget och det yttre inte alltid stämmer överens.