Matilda Johansson

En uppriktig och orättvis domare i oss som är självisk. Ett dominerande ego kommer aldrig få dig att leva i nuet. Medvetenheten av egot lär oss att styra våra tankar. Att älska sig själv för vem du är och inte för vad du uppnår.