Madeleine Blose

Introvert/Extrovert

För mig handlar EGO om att lära känna sig själv. Det där eviga letandet inuti och utanpå efter vad som är "jag". Att utforska vilken nyans av introversion eller extroversion en har i sin personlighet kan vara en del i att lära känna sig själv.