Kajsa Hollsten

Jag valde att fotografera porträtt av två personer. Budskapet kan tyda att det kan svårt att förbi se sitt ego och genom att åsidosätta sitt ego kan man se den andra tydligare för den hen är och vill vara.