Idun Wahlgren

Finns det någon som publicerar så egoistiska tweets som Kanye West? Kanske Donald Trump. När jag hörde ordet “ego”, var Kanye West var den första jag kom och tänka på. Kanye säger det bäst själv, "It’s 1AM and I can’t stop thinking about myself".