Filippa Berglund

Först i mål vinner
Jag ville ha ett enkelt motiv som kunde tala för sig själv. Det var viktigt att detaljer inte skulle ta över det faktiska budskapet. Egoism för mig är inte luddigt utan avskalat och konkret. Egoism är ensamt, vilket jag har låtit min bild spegla.