Elina Ulén

självbild

Social mask som lever på yttre bekräftelse. Att ens självbild kan vara skev i förhållande till hur omvärlden ser en.