Anton Hjalmarsson

Ego för mig är sinnet, tankar, känslor, personligheter.
Egot är jaget. Den delen av sinnet som medlar mellan det omedvetna och det medvetna och som ansvarar för en verklighetstestning, en känsla av personlig identitet.